Pavel Coufalík (*1985, Zlín) je grafický designér zaměřující se zejména na tvorbu vizuálních identit, publikací či aplikaci grafického designu v architektuře. O průnik grafického designu a architektury se v návaznosti na praxi dlouhodobě zajímá také v rovině teoreticko-historické výzkumné a publikační činnosti. Vybraná témata související s problematikou orientačních systémů, světelných prvků v architektuře, historií vizuálních identit či vizualitou rodného Zlína zpracovává v autorských publikacích oceněných v soutěžích Národní cena za studentský design, ceny Czech Grand Design nebo Nejkrásnější české knihy. (více...)

Pavel Coufalík je grafický designér zaměřující se zejména na tvorbu vizuálních identit, publikací či aplikaci grafického designu v architektuře. O průnik grafického designu a architektury se v návaznosti na praxi dlouhodobě zajímá také v rovině teoreticko-historické výzkumné a publikační činnosti. (více...)

EDUCATION


Studio of Graphic Design and New Media
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
(Ph.D. studies)
2017-


MgA.
Studio of Graphic Design and Visual Communication
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
2012–2016


MgA.
Graphic Design Studio
Faculty of Multimedia Communications
Tomas Bata University in Zlín
2007–2014


Architecture and Urban Design
Faculty of Architecture
Brno University of Technology
2005–2006
CONTACT

+420 732 560 799
coufa@email.cz

AWARDS AND HONOURSWorks in collection of Museum of Decorative Arts in Prague (UPM)

Hans Peter Kuhn
Undefined Landscape

vizuální styl
2024

Hans Peter Kuhn
Undefined Landscape IV

vizuální styl
2024

Vizuální styl výstavy Hanse Petera Kuhna "Undefined Landscape IV" (více info brzy)

Matěj Frank
Smrt slunce - Prázdná místa

vizuální styl
2024

Matěj Frank
Smrt slunce - Prázdná místa

vizuální styl
2024

Matěj Frank
Smrt slunce - Prázdná místa

vizuální styl
2024

Vizuální styl k výstavě Matěje Franka "Smrt slunce - Prázdná místa" (více info brzy)

Text o orientačním systému Jižního Města II pro Briefcase


2024

Cesty

plakát
2024

Cesty

plakát
2024

Plakáty k dvojvýstavě Jana Horáčka a Jaroslava Pulicara.

"Infosystem 7080" v televizním cyklu Identita na ČT Art


2024

Vendula Chalánková
Stíny se dlouží

katalog
2023

Vendula Chalánková
Stíny se dlouží

katalog
2023

Vendula
Chalánková

Stíny se dlouží

katalog
2023

Katalog Venduly Chalánkové k výstavě "Stíny se dlouží".

Související práce:
Vizuální styl - Vendula Chalánková: Stíny se dloužíVendula Chalánková
Stíny se dlouží

vizuální styl
2023

Vendula Chalánková
Stíny se dlouží

vizuální styl
2023

Vendula
Chalánková

Stíny se dlouží

vizuální styl
2023

Vizuální styl výstavy Venduly Chalánková Stíny se dlouží (kurátor Radek Wohlmuth).

Související práce:
Katalog - Vendula Chalánková: Stíny se dloužíV koncích

vizuální styl
2023

V koncích

vizuální styl
2023

V koncích

vizuální styl
2023

Vizuální styl výstavy V koncích
(Eva Bystrianská + Monika Váňová Horčicová).

Výstava V koncích zkoumá možné pohledy na prázdnotu, pomíjivost a konečnost jevů, věcí a bytostí, a věnuje se začátkům obsaženým v koncích.Transkripce
hudebních
partitur

vizuální styl
2023

Transkripce
hudebních
partitur

vizuální styl
2023

Pavel Hayek: Transkripce hudebních partitur
(pozvánka, plakát)

B:
Betonové výtvarné prvky ve zlínské architektuře

autorský výzkum
publikace
2023

B:
Betonové výtvarné prvky ve zlínské architektuře

autorský výzkum
publikace
2023

Autorský projekt "B:" je zaměřen na mapování především zlínských (resp. gottwaldovských) betonových prvků s výtvarným přesahem (typově zahrnující orientační pyllony, výtvarné či účelově-výtvarné skulptury a plastiky, povrchové struktury pohledových panelů, případně jiné charakteristické prvky či detaily spoluformující výraz některých místních staveb).Rezonance

katalog
2023

Rezonance

katalog
2023

Katalog výstavy Rezonance. Tři autoři - tři vyjímatelné katalogové části a obálka dotvořená vždy unikátním způsobem.

Související práce:
Rezonance - vizuální stylRezonance

Inge Kosková
Matěj Frank
Lada Semecká

vizuální styl
2023

Rezonance

Inge Kosková
Matěj Frank
Lada Semecká

vizuální styl
2023

vizuální styl výstavy Rezonance
(Inge Kosková, Matěj Frank, Lada Semecká)


Související práce:
Rezonance - katalogJamborův dům

orientační systém
2023

Jamborův dům

orientační systém
2023

Jamborův dům

orientační systém
2023

Orientační systém pro Jamborův dům (I. etapa)

Orientační systém "cesta Jamborovým domem" volně inspirován Jamborovým osobním deníkem vytvořeným při cestách po Itálii (spojnice měst na vlastnoruční mapce a četné přeškrtané poznámky). Více info brzy.JS Lab

interiérová grafika
2023

JS Lab

pohyblivá interiérová grafika
2023

Grafický design pro zdravotně vědeckotechnické pracoviště - orientační systém a výtvarné pojednání interiérů největších a technologicky nejprogresivnějších zubních laboratoří v ČR.

Pohyblivé animace vybranými fragmenty 3D modelů (reflektující mimo jiné zdejší rozsáhlou 3D tiskovou výrobu) utvářejí na stěnách laboratoří až abstraktně vyhlížející a neustále se proměňující obrazy.

Související práce:
JS Lab - označení místnostíJS Lab

orientační systém
2023

JS Lab

orientační systém
2023

Grafický design pro zdravotně vědeckotechnické pracoviště - orientační systém a výtvarné pojednání interiérů největších a technologicky nejprogresivnějších zubních laboratoří v ČR.

Pohyblivé animace vybranými fragmenty 3D modelů (reflektující mj. zdejší rozsáhlou 3D tiskovou výrobu) jsou kromě nástěnné grafiky použity také jako podklad pro pulzující typografii v označení jednotlivých místností.

Související práce:
JS Lab - interiérová grafikaText pro publikaci Národního muzea


2023

Text pro kapitolu o historii neonů a světelné reklamy pro výpravnou publikaci "Spotřební imaginace státního socialismu. Reklama v Československu 1948—1989" (vydává Národní muzeum).

Text je stručným výtahem původního obsáhlého autorského knižního projektu "Neony", detailně mapující historii světelné reklamy v Československu (více o tomto projektu zde).Hayek

plakát
2023

Hayek

plakát
2023

Plakát ke křestu výtvarné monografie


Související práce:
Hayek - publikace2-10-18-36-54: neony a světelná reklama v Československu 1958-1989

autorský projekt
2016-2023

2-10-18-36-54: neony a světelná reklama v Československu 1958-1989

autorský projekt
2016-2023

Víceletý výzkumný projekt, který volně navazoval na předchozí výzkum orientačních systémů, byl zaměřen na analýzu uplatnění neonů (a částečně i jiných druhů světelné reklamy) v ulicích měst socialistického Československa.

Médium světelné trubice plněné vzácnými plyny zažilo nejen v Československu na přelomu 50. a 60. let nevídanou renesanci. Od prakticky zcela potemnělých měst vedl vývoj až k vypracování utopických studií, jež počítaly s použitím neonů jakožto iluminačním prvkem utvářejícím v souladu noční výraz celých ulic.

V první části projektu je popsán promněňující se dobový kontext uplatnění neonů v jednotlivých dekádách či vývoj dalších forem světelných reklam. Je zde také analyzována problematika týkající se vypracování výtvarných návrhů, schvalovacího procesu, výrobních postupů, dopadu na architekturu a urbanismus či určitého přesahu reklamních neonů do kategorie výtvarného díla.

V druhé části projektu jsou pak zmapovány obecný vývoj i konkrétní neonové instalace v jednotlivých velkých městech tehdejšího Československa.

Více informací brzy.


Víceletý výzkumný projekt, který volně navazoval na předchozí výzkum orientačních systémů, byl zaměřen na analýzu uplatnění neonů (a částečně i jiných druhů světelné reklamy) v ulicích měst socialistického Československa.
(více...)

Médium světelné trubice plněné vzácnými plyny zažilo nejen v Československu na přelomu 50. a 60. let nevídanou renesanci. Od prakticky zcela potemnělých měst vedl vývoj až k vypracování utopických studií, jež počítaly s použitím neonů jakožto iluminačním prvkem utvářejícím v souladu noční výraz celých ulic.

V první části projektu je popsán promněňující se dobový kontext uplatnění neonů v jednotlivých dekádách či vývoj dalších forem světelných reklam. Je zde také analyzována problematika týkající se vypracování výtvarných návrhů, schvalovacího procesu, výrobních postupů, dopadu na architekturu a urbanismus či určitého přesahu reklamních neonů do kategorie výtvarného díla.

V druhé části projektu jsou pak zmapovány obecný vývoj i konkrétní neonové instalace v jednotlivých velkých městech tehdejšího Československa.

Více informací brzy.


Hayek

publikace
2022

Hayek

publikace
2022

Hayek

publikace
2022

Monografie umělce Pavla Hayeka


"To, co je pro Hayekova díla nejdůležitější, je bezpochyby jeho chápání obrazové plochy jako struktury sui generis. Žádnému elementu nejsou ostatní elementy podřízeny, všechny mají stejnou platnost, stejnou důležitost. Neexistuje žádná kompozice. Celek je tvořen vzájemnými vztahy mezi jednotlivými prvky, které jsou náhodně rozložené po ploše." (Jiří Valoch)

Koncept:
Reálně pouze jedna výchozí varianta přední a zadní obálky v tiskových datech, jež však umožňuje až 32 unikátních řešení vzniklých kombinováním jejího ohybu a způsobu přišití ke knižnímu bloku. Koncept tak v jistém ohledu odkazuje na Valochovu charakteristiku Haykovy tvorby - žádná ze stran obálkového listu není nadřazena zbytku a výsledný vzhled knihy vzniká náhodnou variací těchto jednotlivých "elementů".

Titul jako neměnný prvek ustupuje na hřbet.

Související práce:
Hayek - katalog


Monografie umělce Pavla Hayeka
(více...)

"To, co je pro Hayekova díla nejdůležitější, je bezpochyby jeho chápání obrazové plochy jako struktury sui generis. Žádnému elementu nejsou ostatní elementy podřízeny, všechny mají stejnou platnost, stejnou důležitost. Neexistuje žádná kompozice. Celek je tvořen vzájemnými vztahy mezi jednotlivými prvky, které jsou náhodně rozložené po ploše." (Jiří Valoch)

Koncept:
Reálně pouze jedna výchozí varianta přední a zadní obálky v tiskových datech, jež však umožňuje až 32 unikátních řešení vzniklých kombinováním jejího ohybu a způsobu přišití ke knižnímu bloku. Koncept tak v jistém ohledu odkazuje na Valochovu charakteristiku Haykovy tvorby - žádná ze stran obálkového listu není nadřazena zbytku a výsledný vzhled knihy vzniká náhodnou variací těchto jednotlivých "elementů".

Titul jako neměnný prvek ustupuje na hřbet.

Související práce: Hayek - katalogPřednáška v Moravské galerii


2022

26 04 2022

přednáška v Moravské galerii
téma: vývoj vizuální komunikace ve veřejném prostoru


Přednáška v Galerii výtvarného umění Cheb


2022

13 04 2022

Přednáška na téma grafický design v architektuře v Galerii výtvarného umění v Chebu


Tomáš Chadim
Znásilněná krajina

plakát
2022

Tomáš Chadim
Znásilněná krajina

plakát
2022

Oboustranný plakát k fotografické knize Tomáše Chadima.

Strana A: vysíláč ze souboru "Znásilněná krajina"
Strana B: tajná zpráva T.CH. převedená do binárního kódu

Související práce:
Tomáš Chadim - Znásilněná krajina (autorská kniha)
Jiné světy - vizuální styl


Tomáš Chadim
Znásilněná krajina

publikace
2022

Tomáš Chadim
Znásilněná krajina

publikace
2022

Tomáš Chadim
Znásilněná krajina

publikace
2022

V cyklu Znásilněná krajina si Tomáš Chadim všímá solitérů antén, stožárů nebo sloupů elektrického vedení v české krajině a znovu vynalézá jejich identitu. Postupem zmnožení a repeticí jednotlivých technologických staveb dochází k růstu shluků estetických objektů, jež asociují bytosti s vlastní individualitou, zároveň se však morfologicky připodobňují okolnímu prostředí.

Koncept:
Fotografická kniha Znásilněná krajina svým pojetím odkazuje na obligátní složky plné nejrůznějších dokumentů a schémat, tolik příznačné pro příruční výbavu pracovníků údržby během obhlídek technologických objektů. Nespočet variant konečného výrazu publikace vzniká kombinací podkladového plánu, fotografické samolepky, barvy nitě šité vazby, motivu bezpečnostní retroreflexní pásky s titulem a barvy stahující pruženky.Související práce:
Tomáš Chadim - Znásilněná krajina (plakát)


Fotografická kniha Tomáše Chadima
(více...)

V cyklu Znásilněná krajina si Tomáš Chadim všímá solitérů antén, stožárů nebo sloupů elektrického vedení v české krajině a znovu vynalézá jejich identitu. Postupem zmnožení a repeticí jednotlivých technologických staveb dochází k růstu shluků estetických objektů, jež asociují bytosti s vlastní individualitou, zároveň se však morfologicky připodobňují okolnímu prostředí.

Koncept:
Fotografická kniha Znásilněná krajina svým pojetím odkazuje na obligátní složky plné nejrůznějších dokumentů a schémat, tolik příznačné pro příruční výbavu pracovníků údržby během obhlídek technologických objektů.Nespočet variant konečného výrazu publikace vzniká kombinací podkladového plánu, fotografické samolepky, barvy nitě šíté vazby, motivu bezpečnostní retroreflexní pásky s titulem a barvy stahující pruženky.

Související práce: Tomáš Chadim - Znásilněná krajina (plakát)


Tomáš Chadim
Jiné světy

vizuální styl
2022

Tomáš Chadim
Jiné světy

vizuální styl
2022

Tomáš Chadim
Jiné světy

vizuální styl
2022

Vizuální styl výstavy Tomáš Chadim - Jiné světy.

Související práce:
Tomáš Chadim - Znásilněná krajina (autorská kniha)


Prior

autorská publikace
2022

Prior

autorská publikace
2022

Prior - průkopník jednotné vizuální identity

Projekt odhaluje jednu z dosud neznámých kapitol historie československého grafického designu v oblasti jednotných vizuálních identit.

Podnik Obchodní domy Prior byl jedním z prvních, jenž již od svého vzniku v roce 1968 po vzoru velkých západních obchodních domů důmyslně pracoval s jednotnou vizuální prezentací. Autory vizuální identity byli grafik Josef Burjánek a teoretik Jaromír Balák. Vizuální styl Prior tito autoři hned v počátku kodifikovali v samostatném (a později třikrát inovovaném) design manuálu, který tak byl zřejmě vůbec prvním moderním design manuálem tohoto typu u nás.

Právě znovuobjevený manuál, doplněný řadou reálných ukázek příslušných aplikací vizuálního stylu, tvoří těžiště autorského výstavního a knižního projektu, jenž v českém kontextu může vzdáleně připomínat nedávné obdobné počiny zahraničních rehabilitací ikonických identit jako např. IBM, NASA, NYC Subway a další.

Doprovodná publikace (prolínající reprodukované stránky manuálu s aktuální teoretickou historickou reflexí) je řešena formou pořadače, svým pojetím odkazující na charakteristický způsob vazby design manuálů založeném na principu vyměnitelných či doplnitelných volných listů.

Související práce:
Prior - výstava


Publikace PRIOR
(více...)

Projekt odhaluje jednu z dosud neznámých kapitol historie československého grafického designu v oblasti jednotných vizuálních identit.

Podnik Obchodní domy Prior byl jedním z prvních, jenž již od svého vzniku v roce 1968 po vzoru velkých západních obchodních domů důmyslně pracoval s jednotnou vizuální prezentací. Autory vizuální identity byli grafik Josef Burjánek a teoretik Jaromír Balák. Vizuální styl Prior tito autoři hned v počátku kodifikovali v samostatném (a později třikrát inovovaném) design manuálu, který tak byl zřejmě vůbec prvním moderním design manuálem tohoto typu u nás.

Právě znovuobjevený manuál, doplněný řadou reálných ukázek příslušných aplikací vizuálního stylu, tvoří těžiště autorského výstavního a knižního projektu, jenž v českém kontextu může vzdáleně připomínat nedávné obdobné počiny zahraničních rehabilitací ikonických identit jako např. IBM, NASA, NYC Subway a další.

Doprovodná publikace (prolínající reprodukované stránky manuálu s aktuální teoretickou historickou reflexí) je řešena formou pořadače, svým pojetím odkazující na charakteristický způsob vazby design manuálů založeném na principu vyměnitelných či doplnitelných volných listů.

Související práce: Prior - výstavaPrior
průkopník jednotné vizuální identity

vizuální styl
2022

Prior
průkopník jednotné vizuální identity

vizuální styl
2022

Plakát k výstavě a informační skládačka.

Motiv plakátu: stránka ze znovuobjeveného manuálu vizuálního stylu; konkrétně definice dvou odstínů modré barvy PRIOR pro aplikaci v prostředích s odlišným zbarvením světla (denní světlo v exteriérech a zářivkové osvětlení v interiérech typicky bezokenních OD). Reálně rozdílné barvy se měly v očích pozorovatele vlivem světla zdánlivě sjednotit do shodného odstínu (neobvyklý záměr autorů manuálu je tak zároveň i skrytým mementem charakteristické architektury Priorů).

Související práce:
Prior - výstava
Prior - publikace


Prior


výstavní expozice
2022

Prior - průkopník jednotné vizuální identity

Autorský projekt odhaluje jednu z dosud neznámých kapitol historie československého grafického designu v oblasti jednotných vizuálních identit.

Podnik Obchodní domy Prior byl jedním z prvních, jenž již od svého vzniku v roce 1968 po vzoru velkých západních obchodních domů důmyslně pracoval s jednotnou vizuální prezentací. Autory vizuální identity byli grafik Josef Burjánek a uznávaný teoretik Jaromír Balák. Vizuální styl Prior tito autoři hned v počátku kodifikovali v samostatném (a později třikrát inovovaném) design manuálu, který tak byl zřejmě vůbec prvním moderním design manuálem tohoto typu u nás.

Právě znovuobjevený manuál, vč. řady ukázek příslušných aplikací vizuálního stylu, tvoří těžiště autorského výstavního a knižního projektu, jenž v českém kontextu může vzdáleně připomínat nedávné obdobné počiny zahraničních rehabilitací ikonických identit jako např. IBM, NASA, NYC Subway a další.

Související práce:
Prior - publikce


Prior - průkopník jednotné vizuální identity
(více...)

Autorský projekt odhaluje jednu z dosud neznámých kapitol historie československého grafického designu v oblasti jednotných vizuálních identit.

Podnik Obchodní domy Prior byl jedním z prvních, jenž již od svého vzniku v roce 1968 po vzoru velkých západních obchodních domů důmyslně pracoval s jednotnou vizuální prezentací. Autory vizuální identity byli grafik Josef Burjánek a uznávaný teoretik Jaromír Balák. Vizuální styl Prior tito autoři hned v počátku kodifikovali v samostatném (a později třikrát inovovaném) design manuálu, který tak byl zřejmě vůbec prvním moderním design manuálem tohoto typu u nás.

Právě znovuobjevený manuál, vč. řady ukázek příslušných aplikací vizuálního stylu, tvoří těžiště autorského výstavního a knižního projektu, jenž v českém kontextu může vzdáleně připomínat nedávné obdobné počiny zahraničních rehabilitací ikonických identit jako např. IBM, NASA, NYC Subway a další.

Související práce: Prior - publikce


Tomáš Medek

publikace
2021

Tomáš Medek

publikace
2021

Monografie umělce Tomáše Medka

Tomáš Medek se dlouhodobě, jako jeden z průkopníků, věnuje rozvoji digitálního sochařství a sochařské modelaci pomocí 3D skenování a 3D tisku. Tématem jeho monumentálních prací je přírodní struktura jako místo poznání a růstové procesy přírodních tvarů. Organické přírodní tvary – plody, zrna, semínka, plankton, zkoumá mikroskopicky a odhaluje jejich vnitřní stavbu. Přenáší pozorované detailní tvary do počítače, kde následně pracuje s jejich různými řezy a nebo objekty deformuje, perforuje a konstruuje nové vnitřní struktury, které poté nechává v monumentálním měřítku vytisknout na 3D tiskárně.

Koncept monografie:
Namísto pouhého představení hotových struktur bylo cílem v publikaci v maximální míře zachytit taktéž svébytný proces jejich vzniku, umožňující často detailní vhled "za oponu" Medkovy tvorby. Tento přístup je předznamenán již na výklopných obálkách či na nezastřižených a zpevněných nitích vazby, symbolizujících vstupní surovinu barevných tiskových strun.

Související práce:
Tomáš Medek: Struktury a Vetřelci 3D - vizuální styl


Monografie umělce Tomáše Medka
(více...)

Tomáš Medek se dlouhodobě, jako jeden z průkopníků, věnuje rozvoji digitálního sochařství a sochařské modelaci pomocí 3D skenování a 3D tisku. Tématem jeho monumentálních prací je přírodní struktura jako místo poznání a růstové procesy přírodních tvarů. Organické přírodní tvary – plody, zrna, semínka, plankton, zkoumá mikroskopicky a odhaluje jejich vnitřní stavbu. Přenáší pozorované detailní tvary do počítače, kde následně pracuje s jejich různými řezy a nebo objekty deformuje, perforuje a konstruuje nové vnitřní struktury, které poté nechává v monumentálním měřítku vytisknout na 3D tiskárně.

Koncept monografie:
Namísto pouhého představení hotových struktur bylo cílem v publikaci v maximální míře zachytit taktéž svébytný proces jejich vzniku, umožňující často detailní vhled "za oponu" Medkovy tvorby. Tento přístup je předznamenán již na výklopných obálkách či na nezastřižených a zpevněných nitích vazby, symbolizujících vstupní surovinu barevných tiskových strun.

Související práce: Tomáš Medek: Struktury a Vetřelci 3D - vizuální styl


Tomáš Medek Struktury - vetřelci 3D

vizuální styl
2021

Tomáš Medek Struktury - vetřelci 3D

vizuální styl
2021

Vizuální styl výstavy Tomáš Medek: Struktury - Vetřelci 3D

Související práce:
Tomáš Medek: Struktury - katalog


Eurosai

publikace
2021

Eurosai

publikace
2021

Neformálně pojatá souhrnná publikace evropské organizace sdružující Nejvyšší kontrolní úřady padesáti států a Evropský účetní dvůr (EUROSAI)

Zástupnými vizuálními kódy jednotlivých zemí se v publikaci namísto obligátních vlajek či jiné státní symboliky stávají autentické siluety jednapadesáti stromů, které prezidenti všech zmíněných organizací vysázeli k 30. výročí v turecké Ankaře. Takto nastavený (a až v závěru publikace rozklíčovaný) vizuální kód v knize značí oddíly či témata věnovaná zastoupeným vrcholným úřadům jednotlivých států a umožňuje potenciální gradaci motivu času v následujích letech.

Z pohledu knihařiny je publikace neobvyklá pravidelným střídáním klasických a zkrácených složek definujícím dvě navzájem průběžně prolnuté tematické linie.


Neformálně pojatá souhrnná publikace evropské organizace sdružující Nejvyšší kontrolní úřady padesáti států a Evropský účetní dvůr (EUROSAI)
(více...)

Zástupnými vizuálními kódy jednotlivých zemí se v publikaci namísto obligátních vlajek či jiné státní symboliky stávají autentické siluety jednapadesáti stromů, které prezidenti všech zmíněných organizací vysázeli k 30. výročí v turecké Ankaře. Takto nastavený (a až v závěru publikace rozklíčovaný) vizuální kód v knize značí oddíly či témata věnovaná zastoupeným vrcholným úřadům jednotlivých států a umožňuje potenciální gradaci motivu času v následujích letech.

Z pohledu knihařiny je publikace neobvyklá pravidelným střídáním klasických a zkrácených složek definujícím dvě navzájem průběžně prolnuté tematické linie.

Text pro publikaci "Divadlo ulice"


UMPRUM

2021

Text pro publikaci "Divadlo ulice: Reklama a aranžérství výkladních skříni v kontextu modernismu (1918-1938)" - kapitola "Neonová záře: Elektrická světelná reklama, kinetické a reflektorické hry" (společně s Ladou Hubatovou-Vackovou).

nakladatelství UMPRUM
grafický design A. Svobodová

2021

https://www.umprum.cz/web/cs/nakladatelstvi/odborna-literatura-monografie/divadlo-ulice-11645

Katalog Opus Magni na ČT Art


prezentace


„Nekonečný“ katalog OPUS MAGNI s prolínacími kartami představen v Artzóně

Související práce:
Opus Magni - katalog


Opus Magni

vizuální styl
2021

Opus Magni

vizuální styl
2021

Vizuální styl výstavy Opus Magni

Související práce:
Opus Magni - katalog


Opus Magni

katalog
2021

Opus Magni

katalog
2021

Opus Magni

katalog
2021

Malíř a grafik Milan Magni se ve své tvorbě (v katalogu rozdělené do čtyř kapitol) zabývá možnostmi tvaru kruhu, prolínáním barev a mj. i používáním průhledných vosků na plátnech evokujících hloubku.

Koncept katalogu reflektuje popsané aspekty - ve vazbě na tématiku kruhu je katalog použitím kroužkové vazby koncipován jako “nekonečný” - jakákoliv ze čtyř kapitol tak může být první i poslední, přičemž na jejich pořadí nezáleží. Každá kapitola proto má svůj potenciální titulní list zavěšený v průhledné PVC kapse.

Součástí katalogu je sada 10-12 poloprůhledných karet s abstrahovanými reprodukcemi v základních barvách. Jejich vzájemným vrstvením a prolínáním si majitel katalogu - v intencích Magnimu vlastního přístupu - sám utváří (či průběžně obměňuje) vlastní unikátní motivy na titulních (resp. předělových) listech.

Související práce:
Opus Magni - vizuální styl


Katalog Opus Magni
(více...)

Malíř a grafik Milan Magni se ve své tvorbě (v katalogu rozdělené do čtyř kapitol) zabývá možnostmi tvaru kruhu, prolínáním barev a mj. i používáním průhledných vosků na plátnech evokujících hloubku.

Koncept katalogu reflektuje popsané aspekty - ve vazbě na tématiku kruhu je katalog použitím kroužkové vazby koncipován jako “nekonečný” - jakákoliv ze čtyř kapitol tak může být první i poslední, přičemž na jejich pořadí nezáleží. Každá kapitola proto má svůj potenciální titulní list zavěšený v průhledné PVC kapse.

Součástí katalogu je sada 10-12 poloprůhledných karet s abstrahovanými reprodukcemi v základních barvách. Jejich vzájemným vrstvením a prolínáním si majitel katalogu - v intencích Magnimu vlastního přístupu - sám utváří (či průběžně obměňuje) vlastní unikátní motivy na titulních (resp. předělových) listech.

Související práce: Opus Magni - vizuální styl


Arena Armutidisová

vizuální styl
2021

Arena Armutidisová

vizuální styl
2021

Vizuální styl výstavy Ireny Armutidisové.

Související práce:
Irena Armutidisová: Horizonty mlhy - vizuální styl


Stavyma

vstupní označení
2020

Stavyma

vstupní označení
2020

Poutač u vjezdu do areálu stavební společnosti.Související práce:
Stavyma - orientační systém
Stavyma - vizuální styl


Stavyma

orientační systém
2020

Stavyma

orientační systém
2020

Orientační systém v sídle stavební společnosti.

Související práce:
Stavyma - poutač
Stavyma - vizuální styl


Stavyma

vizuální styl
2020

Stavyma

vizuální styl
2020

Vizuální styl stavební společnosti.

Související práce:
Stavyma - orientační systém
Stavyma - poutač


ÚAN BRNO Zvonařka

orientační systém
2020

ÚAN BRNO Zvonařka

orientační systém
2020

Orientační systém autobusového nádraží Zvonařka v Brně.


Text pro publikaci Jan Rajlich 100


spolupráce s Moravskou galerií

2020

text kapitoly o Rajlichových realizacích v architektuře (orientační systémy a neony) do publikace Jan Rajlich 100 (text vychází z předchozího výzkumu pro autorský projekt "orientačních systémy v socialistické architektuře")

Související práce:
Orientační systémy - kniha


Hayek

vizuální styl
2020

Hayek

vizuální styl
2020

Vizuální styl výstavy Hayek

Související práce:
Hayek - katalog


Hayek

katalog
2020

Hayek

katalog
2020

Katalogy pro výstavu Pavla Hayeka.

Související práce:
Hayek - vizuální styl
Hayek - monografie


Jan Karpíšek
Vývěr ze sbírek

vizuální styl
2020

Jan Karpíšek
Vývěr ze sbírek

vizuální styl
2020

Vizuální styl výstavy Jana Karpíška.

Související práce:
Jan Karpíšek - katalogy
Jan Karpíšek - katalogy (limitovaná série)


Jan Karpíšek
Vývěr ze sbírek
/#1/

katalog
2020

Jan Karpíšek
Vývěr ze sbírek
/#1/

katalog
2020

Katalogy k výstavě Jana Karpíška "Vývěr ze sbírek"

Jan Karpíšek v abstrakcích, portrétech politiků a konceptuálních dopisech spolupracuje s včelstvy, které chová a které nechává dotvářet započatý tvůrčí proces.

Koncept katalogu: akcentace jedinečnosti Karpíškovy tvorby v celkovém pojetí publikace. Ve spolupráci s JK vznikly dvě limitované série katalogů, jejichž finální podobu dotvářelo včelstvo. Titulní listy se stříbrnými obtisky včelích plástů či Karpíškovým rukopisem napsanými a včelám určenými vzkazy byly "v odpovědi" náhodně prokousány těmito pilnými tvory. Konečná podoba každého z katalogů je tak výsledkem kombinace autorského vstupu a řízené náhody.

Související práce:
Jan Karpíšek - katalogy
Jan Karpíšek - vizuální styl


Katalogy k výstavě Jana Karpíška "Vývěr ze sbírek"
(více...)

Jan Karpíšek v abstrakcích, portrétech politiků a konceptuálních dopisech spolupracuje s včelstvy, které chová a které nechává dotvářet započatý tvůrčí proces.

Koncept katalogu: akcentace jedinečnosti Karpíškovy tvorby v celkovém pojetí publikace. Ve spolupráci s JK vznikly dvě limitované série katalogů, jejichž finální podobu dotvářelo včelstvo. Titulní listy se stříbrnými obtisky včelích plástů či Karpíškovým rukopisem napsanými a včelám určenými vzkazy byly "v odpovědi" náhodně prokousány těmito pilnými tvory. Konečná podoba každého z katalogů je tak výsledkem kombinace autorského vstupu a řízené náhody.

Související práce:
Jan Karpíšek - katalogy
Jan Karpíšek - vizuální styl


Jan Karpíšek
Vývěr ze sbírek
/#2/

katalog
2020

Jan Karpíšek
Vývěr ze sbírek
/#2/

katalog
2020

Katalogy k výstavě Jana Karpíška.

Související práce:
Jan Karpíšek - katalogy (limitovaná série)
Jan Karpíšek - vizuální styl


Text pro ERA21


2020

Text pro architektonický časopis ERA21 (5/2020) - Vývoj vizuální komunikace ve veřejném prostoru


Martin Skalický
Tanec v temnotách

vizuální styl
2020

Martin Skalický
Tanec v temnotách

vizuální styl
2020

Vizuální styl výstavy Tanec v temnotách

Související práce:
Tanec v temnotách - katalog


Martin Skalický
Tanec v temnotách

katalog
2020

Martin Skalický
Tanec v temnotách

katalog
2020

Katalog výstavy Tanec v temnotách

Související práce:
Tanec v temnotách - vizuální styl


Veronika Psotková
Spojenci

vizuální styl
2020

Veronika Psotková
Spojenci

vizuální styl
2020

Vizuální styl k výstavě Veroniky Psotkové Spojenci


Mark Ther
Kusch!

vizuální styl
2020

Mark Ther
Kusch!

vizuální styl
2020

Vizuální styl výstavy Kusch!

Související práce:
Kusch! - katalog


Mark Ther
Kusch!

katalog
2020

Mark Ther
Kusch!

katalog
2020

Katalog výstavy Kusch!

Související práce:
Kusch! - vizuální styl


Petr Daniel
Hodina mezi psem a vlkem

vizuální styl
2019

Petr Daniel
Hodina mezi psem a vlkem

vizuální styl
2019

Petr Daniel
Hodina mezi psem a vlkem

vizuální styl
2019

Vizuální styl výstavy Petra Daniela "Hodina mezi psem a vlkem"

Související práce:
Hodina mezi psem a vlkem - katalog


Petr Daniel
Hodina mezi psem a vlkem

katalog
2019

Petr Daniel
Hodina mezi psem a vlkem

katalog
2019

Katalog k výstavě Petra Daniela "Hodina mezi psem a vlkem"

Záměrným pohybem fotoaparátu vznikají posuny, vykreslené barevným světlem, v nichž se předměty prolínají a barevně prostupují. Cyklus spojuje autorovo hledání obrazů, jež jsou nahodile chtěnými záznamy neznámé krásy.

Přílohu katalogu tvoří červenobílá páska jakožto charakteristická autorova značku či jakýsi podpis pravidelně se zjevující na Danielových fotografiích.

Související práce:
Hodina mezi psem a vlkem - vizuální styl


B! G! B!

vizuální styl
2019

B! G! B!

vizuální styl
2019

Vizuální styl výstavy Boom! Grrr! Bang!

Související práce:
Boom! Grrr! Bang! - katalog


B! G! B!

katalog
2019

B! G! B!

katalog
2019

Katalog výstavy Boom! Grr! Bang!

Katalogy výstavy prací Ateliéru Komiksu a ilustrace pro děti plzeňské FDU ZČU (koncipované do formátu školního sešitu) byly dotvořeny přímo těmi, k nimž prezentovaná tvorba směřuje.

Během letního ArtCampu v Galerii JJ dotvořila skupina dětí v reakci na název výstavy obálky všech katalogů "střelbou" barev - technikou akční malby. O výsledné podobě 150 obálek, následně signovaných přímo jejich dětskými spoluautory, tak rozhodly dílem náhoda a přesná muška.

Související práce:
Boom! Grrr! Bang! - vizuální styl


Elektrolumini- scenční kniha

2018

Elektrolumini- scenční kniha

2018

Prototyp elektroluminiscenční knihy.


Adam Kašpar
Klenbou - Brázdou

vizuální styl
2019

Adam Kašpar
Klenbou - Brázdou

vizuální styl
2019

Vizuální styl výstavy Adama Kašpara Klenbou-Brázdou: plakáty, pozvánky, inzeráty, katalog-skládačka a nástěnná geovědní mapa s průběžnými autorskými vstupy.


Zlínský architektonický manuál

vizuální styl
2019

Zlínský architektonický manuál

vizuální styl
2019

Soutežní vizuální styl pro Zlínský architektonický manuál

I. Základní vizuální prvek

Nedílný odkaz na meziválečnou modernu je v návrhu namísto očekávatelné přímé citace zlínského architektonického funkcionalismu zastoupen funkcionalismem grafickým - původními dobovými inzeráty z časopisu "Mladý Zlín", který byl díky tehdejšímu průkopníkovi v oblasti výtvarného vzdělávání V. Konvičkovi ojedinělou manifestací modernistických tendencí v lokálním grafickém designu. Po vymazání neaktuální textové složky vybízející k návštěvě prodejen v konkrétních objektech tehdejšího Zlína zůstává z původních inzerátů pouze abstrahovaná avantgardní estetika ne nepodobná městským orientačním plánům. Tyto motivy se tak v návrhu identity ZAM přeneseně stávají jakýmisi zástupnými vizuálními kódy přímo spřízněnými s jednotlivými budovami, v nichž se bývalé prodejny nacházely a k jejichž návštěvě dříve samotné inzeráty, a nyní aktivity ZAMu, vybízely/vybízejí.

II. Logotyp

Proměnlivý logotyp ZAM (variován v návaznosti na konkrétní stezku) má naopak kořeny v novodobém období Zlína; konkrétně je inspirován site-specific instalací "Plán plánů" Svatopluka Slovenčíka z roku 1991. Slovenčíkova instalace v přenesené interpretaci utvářela jakousi monumentální grafickou vizualizaci pohybu nejrušnějším prostorem městského centra (spojující místní podchod s výškovou budovou Obchodního domu) a v tomto interpretačním rámci tak naplňovala pojem "stezky" (na který také ideový základ logotypu navazuje).

III. Písmo

Písmo vizuálního stylu ZAM "PDU" je třetím stylotvorným prvkem s historickou konotací. Všechny znaky zvoleného akcidenčního písma vycházejí z jednotné univerzální šablony původně navržené Josephem A. Davidem (a v nedávné době rehabilitované Driesem Wiewautersem). Písmo tak svým konceptem reflektuje i samotné základní principy zlínské modulární architektury vycházející z jednotné, striktně definované konstrukční sítě. Záměrně nadužívané znakové alternace pak odkazují na obdobnou modifikaci v architektuře při přizpůsobování zlínského standardu konkrétním potřebám (zároveň však mohou být i odkazem na neujasněnou kresbou některých znaků v - pro Zlín značně charakteristické - dobové monumentální typografii).


Související práce:
ZAM - uliční ukazatele


Vizuální styl pro Zlínský architektonický manuál
(více...)


I. Základní vizuální prvek

Nedílný odkaz na meziválečnou modernu je v návrhu namísto očekávatelné přímé citace zlínského architektonického funkcionalismu zastoupen funkcionalismem grafickým - původními dobovými inzeráty z časopisu "Mladý Zlín, který byl díky tehdejšímu průkopníkovi v oblasti výtvarného vzdělávání V. Konvičkovi ojedinělou manifestací modernistických tendencí v lokálním grafickém designu. Po vymazání neaktuální textové složky vybízející k návštěvě prodejen v konkrétních objektech tehdejšího Zlína zůstává z původních inzerátů pouze abstrahovaná avantgardní estetika ne nepodobná městským orientačním plánům. Tyto motivy se tak v návrhu identity ZAM přeneseně stávají jakýmisi zástupnými vizuálními kódy přímo spřízněnými s jednotlivými budovami, v nichž se bývalé prodejny nacházely a k jejichž návštěvě dříve samotné inzeráty, a nyní aktivity ZAMu, vybízely/vybízejí.

II. Logotyp

Proměnlivý logotyp ZAM (variován v návaznosti na konkrétní stezku) má naopak kořeny v novodobém období Zlína; konkrétně je inspirován site-specific instalací "Plán plánů" Svatopluka Slovenčíka z roku 1991. Slovenčíkova instalace v přenesené interpretaci utvářela jakousi monumentální grafickou vizualizaci pohybu nejrušnějším prostorem městského centra (spojující místní podchod s výškovou budovou Obchodního domu) a v tomto interpretačním rámci tak naplňovala pojem "stezky" (na který také ideový základ logotypu navazuje).

III. Písmo

Písmo vizuálního stylu ZAM "PDU" je třetím stylotvorným prvkem s historickou konotací. Všechny znaky zvoleného akcidenčního písma vycházejí z jednotné univerzální šablony původně navržené Josephem A. Davidem (a v nedávné době rehabilitované Driesem Wiewautersem). Písmo tak svým konceptem reflektuje i samotné základní principy zlínské modulární architektury vycházející z jednotné, striktně definované konstrukční sítě. Záměrně nadužívané znakové alternace pak odkazují na obdobnou modifikaci v architektuře při přizpůsobování zlínského standardu konkrétním potřebám (zároveň však mohou být i odkazem na neujasněnou kresbou některých znaků v - pro Zlín značně charakteristické - dobové monumentální typografii).

Související práce:
ZAM - uliční ukazatele


ZAM

ukazatele
2019

ZAM

ukazatele
2019

Uliční ukazatele stezek pro Zlínský architektonický manuál (koncept)

Související práce:
ZAM - vizuální styl


Book in Progress #1


přednáška

2019

11 11 2019

prezentace autorských knižních projektů na konferenci Book in Progress #1

místo: CAMP - Centrum architektury a městského plánování

organizace: Studio Dipozitiv

Související práce:
Orientační systémy - kniha
Kniha Z

Demodisc

elektroluminiscenční plakát
2018

Demodisc

elektroluminiscenční plakát
2018

Elektroluminiscenční plakát

(**)

Související událost:
Workshop na 304


Workshop v ateliéru 304 (GDNM) na UMPRUM


2018

(*popis projektu bude brzy doplněn*)

Související práce:
Elektroluminiscenční plakát

Pecha Kucha Night Prague


prezentace

2018

Prezentace projektu "Orientační systémy v socialistické architektuře" na pražské Pecha Kucha Night Vol. 60.

https://www.pechakucha.cz/archiv/798/

Související práce:
Orientační systémy - kniha

Památník Tomáše Bati ve Zlíně

vizuální styl
2018

Památník Tomáše Bati ve Zlíně

vizuální styl
2018

Koncept proměnlivého soutěžního loga Památníku Tomáše Bati ve Zlíně.

Každou minutu aktualizovaný logotyp odkazující na Tomášem Baťou mnohokrát vyzdvihovanou hodnotu času (viz. hesla "Den má 86 400 vteřin", "Čas jsou peníze" / "Čas je více než peníze") odbíjí dobu uběhnuvší od osudového okamžiku letecké havárie v 6:21 dne 12. 7. 1932.

V offline prostoru pak logo "zamrzává" v čase souvisejícím s konkrétní událostí Památníku (vernisáž, vydání knihy, začátek sezóny prohlídek apod.) a stává se tak i symbolickým odkazem na jeden ze dvou hlavních exponátů - osobní náramkové hodiny TB, obdobně zastavené v čase havárie.

Součástí návrhu vizuálního stylu je také příležitostná světelná aplikace logotypu na střeše objektu Památníku, svoji formou odkazující na neonové číslice letopočtů, které ve 30. letech při některých příležitostech ze stejného místa prozařovaly přilehlý Gahurův prospekt.

Koncept proměnlivého soutěžního loga Památníku Tomáše Bati ve Zlíně.

Každou minutu aktualizovaný logotyp odkazující na Tomášem Baťou mnohokrát vyzdvihovanou hodnotu času (viz. hesla "Den má 86 400 vteřin", "Čas jsou peníze" / "Čas je více než peníze") odbíjí dobu uběhnuvší od osudového okamžiku letecké havárie v 6:21 dne 12. 7. 1932.

V offline prostoru pak logo "zamrzává" v čase souvisejícím s konkrétní událostí Památníku (vernisáž, vydání knihy, začátek sezóny prohlídek apod.) a stává se tak i symbolickým odkazem na jeden ze dvou hlavních exponátů - osobní náramkové hodiny TB, obdobně zastavené v čase havárie.

Součástí návrhu vizuálního stylu je také příležitostná světelná aplikace logotypu na střeše objektu Památníku, svoji formou odkazující na neonové číslice letopočtů, které ve 30. letech při některých příležitostech ze stejného místa prozařovaly přilehlý Gahurův prospekt.

Text pro Prostor Zlín


Text o vizuálním stylu výstavy Umění p(r)o práci do periodika Prostor Zlín.

Související práce:

Umění p(r)o práci - vizuální styl
Umění p(r)o práci - expozice

Umění pro práci

vizuální styl
2018

Umění pro práci

vizuální styl
2018

Vizuální styl výstavy Umění p(r)o práci mapující vizuální kulturu v kontextu Baťova Zlína v rozmezí 30.-50. let.

Pozvánky, čtyři varianty plakátů, x variant citylightů a ostatních poutačů, informační plakát/skládačka, architektonické řešení expozice, inzeráty atd.

Koncept: Relikvie zlínské historie spojující umění a průmysl - umělecká oblast interpretována skrze schémata a statistiky související s činností zlínské Školy umění, průmyslová skrze "ušpiněné" autentické obtisky nalezených továrních struktur a povrchů. Vizuální příbuznost těchto navzájem odlišných vychodisek přemostěna autorskou typografickou reminiscencí původního písma monumentálních hesel na tovární zdi.

Související práce:

Architektonické řešení expozice
Recenze výstavy
Vizuální styl v Prostoru Zlín
Umění p(r)o práci v Prostoru Zlín


Vizuální styl výstavy Umění p(r)o práci mapující vizuální kulturu v kontextu Baťova Zlína v rozmezí 30.-50. let. (více...)
Pozvánky, čtyři varianty plakátů, x variant citylightů a ostatních poutačů, informační plakát/skládačka, architektonické řešení expozice, inzeráty atd.

Koncept: Relikvie zlínské historie spojující umění a průmysl - umělecká oblast interpretována skrze schémata a statistiky související s činností zlínské Školy umění, průmyslová skrze "ušpiněné" autentické obtisky nalezených továrních struktur a povrchů. Vizuální příbuznost těchto navzájem odlišných vychodisek přemostěna autorskou typografickou reminiscencí původního písma monumentálních hesel na tovární zdi.

Související práce:
Architektonické řešení expozice
Recenze výstavy
Vizuální styl v Prostoru Zlín
Umění p(r)o práci v Prostoru Zlín


WLL_28

autorské písmo
2018

WLL_28

autorské písmo
2018

autorské písmo WLL_28 (primárně určené pro akcidenční sazbu výstavního projektu "Umění pro práci") je typografickou reminiscencí původních velkoplošných znaků na tovární zdi areálu firmy Baťa ve Zlíně

Umění p(r)o práci


Umění pro práci

výstavní expozice
2018

Umění pro práci

výstavní expozice
2018

Uměni p(r)o práci: architektonické řešení výstavní expozice + grafický design výstavních panelů. Centrální část s "rossmanovskou" polopropustnou bariérou z ocelových lanek, inspiraná značkou Školy umění ("8") i praxí výstavního oddělení (stoly) + chronologická časová linka protínající jednotlivé sekce na obvodových panelech.

"Výstava se zaměřila nejen na prezentaci jedinečného obrazu vývoje vizuální kultury ve Zlíně od dvacátých do padesátých let minulého století a na významné události v oblasti umění, ale věnovala se také marginálním tématům, která sehrála v otázce budování identity průmyslového města a jeho obyvatel neméně důležitou úlohu. Různorodé a zdánlivě nesouvisející prvky, z nichž se prezentace skládá, ilustrují postavení jednotlivých uměleckých forem, od reprezentativních obrazů a monumentálních plastik, zobrazujících témata práce a budování, až po profánní projevy užitého umění. Těmi byly například různé druhy reklamy, s nimiž se obyvatelé Zlína mohli téměř každodenně setkávat a které v počátcích sledovaného období hrály jednoznačně důležitou roli.

Pro uchopení širšího dobového kontextu jsou na výstavě konfrontována díla volného či vysokého umění se soudobou produkcí v oblasti užitého umění, které představovalo podobně hybridní směs tradičních motivů a postupů, občasně oživenou prvky moderního designu. Konvergence volného a užitého umění mimo jiné odráží fakt, že ve Zlíně tyto formy koexistovaly bez výraznějších oddělujících hranic a navzájem se podporovaly. Koncepce výstavy proto reflektuje tehdejší představy o úloze umění, jež neplnilo pouze požadavky estetiky, ale také propagace a disciplinace.

Výstava Umění p(r)o práci je strukturována do dvou základních částí. První představuje na stěnách vymezujících výstavní prostor chronologicky uspořádanou vývojovou linii, reflektující jednotlivé aktivity na poli budování vizuální kultury. Druhá, která je umístěna uprostřed expozice, je ještě dále dělena na tři oddíly (Pohyb je život, nehybnost smrt, Portréty budujících a obrazy budování a Uměním živiti jiné) a věnuje se reflexi významných a pro Zlín specifických podtémat, úzce propojených s fenoménem práce, dynamiky, propagace a reprezentace, na nichž je možné blíže sledovat právě zmiňované souvislosti.

Celková prezentace Umění p(r)o práci je záměrně koncipována tak, aby umožnila divákovi vnímat vystavené exponáty v širším dobovém kontextu, mimo jiné prostřednictvím mnohovrstevnatého studijního materiálu, v němž jsou zastoupeny vedle artefaktů i další dokumentační materiály. Proti obvyklému prezentačnímu rámci, který téměř výhradně vykresluje umělecké preference tehdejších objednavatelů v promodernistickém světle, výstava představuje rozsáhlejší obraz stavu vizuální kultury ve Zlíně první poloviny 20. století, který ani zdaleka nebyl jednoznačný."

Související práce:
Vizuální styl Umění p(r)o práci


Uměni p(r)o práci: architektonické řešení výstavní expozice + grafický design výstavních panelů. Centrální část s "rossmanovskou" polopropustnou bariérou z ocelových lanek, inspiraná značkou Školy umění ("8") i praxí výstavního oddělení (stoly) + chronologická časová linka protínající jednotlivé sekce na obvodových panelech. (více...)
"Výstava se zaměřila nejen na prezentaci jedinečného obrazu vývoje vizuální kultury ve Zlíně od dvacátých do padesátých let minulého století a na významné události v oblasti umění, ale věnovala se také marginálním tématům, která sehrála v otázce budování identity průmyslového města a jeho obyvatel neméně důležitou úlohu. Různorodé a zdánlivě nesouvisející prvky, z nichž se prezentace skládá, ilustrují postavení jednotlivých uměleckých forem, od reprezentativních obrazů a monumentálních plastik, zobrazujících témata práce a budování, až po profánní projevy užitého umění. Těmi byly například různé druhy reklamy, s nimiž se obyvatelé Zlína mohli téměř každodenně setkávat a které v počátcích sledovaného období hrály jednoznačně důležitou roli.

Pro uchopení širšího dobového kontextu jsou na výstavě konfrontována díla volného či vysokého umění se soudobou produkcí v oblasti užitého umění, které představovalo podobně hybridní směs tradičních motivů a postupů, občasně oživenou prvky moderního designu. Konvergence volného a užitého umění mimo jiné odráží fakt, že ve Zlíně tyto formy koexistovaly bez výraznějších oddělujících hranic a navzájem se podporovaly. Koncepce výstavy proto reflektuje tehdejší představy o úloze umění, jež neplnilo pouze požadavky estetiky, ale také propagace a disciplinace.

Výstava Umění p(r)o práci je strukturována do dvou základních částí. První představuje na stěnách vymezujících výstavní prostor chronologicky uspořádanou vývojovou linii, reflektující jednotlivé aktivity na poli budování vizuální kultury. Druhá, která je umístěna uprostřed expozice, je ještě dále dělena na tři oddíly (Pohyb je život, nehybnost smrt, Portréty budujících a obrazy budování a Uměním živiti jiné) a věnuje se reflexi významných a pro Zlín specifických podtémat, úzce propojených s fenoménem práce, dynamiky, propagace a reprezentace, na nichž je možné blíže sledovat právě zmiňované souvislosti.

Celková prezentace Umění p(r)o práci je záměrně koncipována tak, aby umožnila divákovi vnímat vystavené exponáty v širším dobovém kontextu, mimo jiné prostřednictvím mnohovrstevnatého studijního materiálu, v němž jsou zastoupeny vedle artefaktů i další dokumentační materiály. Proti obvyklému prezentačnímu rámci, který téměř výhradně vykresluje umělecké preference tehdejších objednavatelů v promodernistickém světle, výstava představuje rozsáhlejší obraz stavu vizuální kultury ve Zlíně první poloviny 20. století, který ani zdaleka nebyl jednoznačný."

Související práce:
Vizuální styl Umění p(r)o práci


Petr Kvíčala
Ornament krajiny

vizuální styl
2018

Petr Kvíčala
Ornament krajiny

vizuální styl
2018

Petr Kvíčala
Ornament krajiny

vizuální styl
2018

Vizuální styl výstavy Petra Kvíčaly.

Autorské písmo s titulem výstavy vyplňuje ve dvou orientacích sazby téměř plný formát sítotiskových plakátů.

Dvě základní plakátové varianty a jejich vzájemný přetisk utvářející samostatný, "kvíčalovsky" abstraktně-dekorativní artefakt.


OD Zlín

orientační systém - exteriérové označení
2018-2019

OD Zlín

orientační systém - exteriérové označení
2018-2019

orientační systém OD Zlín - exteriérové označení

Střešní exteriérové označení a nápisy na fasádě zlínské multifunkční budovy (z historických důvodů stále označované již ne příliš aktuálním výrazem "Obchodní dům") rehabilitují původní pojetí fasádní typografie této stavby.

Monumentální střešní nápis i menší fasádní hesla jsou (s výjimkou ústupku v podobě několika logotypů) vyvedeny v nově zpracovaném autorském písmu navazujícím na původní tvarosloví.

Související práce:
Interaktivní mozaika
Písmo GHR_32
Vizuální styl OD Zlín
Kolejnice
Piktogramy, značení podlaží a místností
Výtahy


orientační systém OD Zlín - exteriérové označení
(více...)

Střešní exteriérové označení a nápisy na fasádě zlínské multifunkční budovy (z historických důvodů stále označované již ne příliš aktuálním výrazem "Obchodní dům") rehabilitují původní pojetí fasádní typografie této stavby.

Monumentální střešní nápis i menší fasádní hesla jsou (s výjimkou ústupku v podobě několika logotypů) vyvedeny v nově zpracovaném autorském písmu navazujícím na původní tvarosloví.

Související práce: Interaktivní mozaika Písmo GHR_32 Vizuální styl OD Zlín Kolejnice Piktogramy, značení podlaží a místností Výtahy


OD Zlín

Piktogramy, značení podlaží a místností
2018-2019

OD Zlín

Piktogramy, značení podlaží a místností
2018-2019

orientační systém OD Zlín - piktogramy, značení podlaží a místností

Související práce:
Exteriérové značení
Kolejnice
Výtahy
Interaktivní mozaika
Písmo GHR_32
Vizuální styl OD Zlín


OD Zlín

orientační systém – kolejnice
2018-2019

OD Zlín

orientační systém – kolejnice
2018-2019

orientační systém OD Zlín - kolejnice

Základní navigační prvek usnadňující orientaci v OD je koncipován jako průběžný závěsný nosič s horizontálně řazenými informacemi. Směrovník, jenž svým tvarovým a prostorovým pojetím evokuje kolejnici, je reminiscencí na dávno zapomenutou železniční vlečku, jejíž trasa původně vytyčila zdánlivě nelogický úhel vytočení půdorysu objektu OD (čímž v důsledku narušila později ustanovenou pravoúhlou urbanistickou koncepci nově budovaného městského centra).Související práce:
Exteriérové značení
Piktogramy, značení podlaží a místností
Výtahy
Interaktivní mozaika
Písmo GHR_32
Vizuální styl OD Zlín


orientační systém OD Zlín - kolejnice
(více...)

Základní navigační prvek usnadňující orientaci v OD je koncipován jako průběžný závěsný nosič s horizontálně řazenými informacemi. Směrovník, jenž svým tvarovým a prostorovým pojetím evokuje kolejnici, je reminiscencí na dnes již zapomenutou železniční vlečku, jejíž trasa v době stavby OD vytyčila zdánlivě nelogický úhel vytočení půdorysu objektu (čímž v důsledku narušila později ustanovenou pravoúhlou urbanistickou koncepci nově budovaného městského centra).

Související práce: Exteriérové značení Piktogramy, značení podlaží a místností Výtahy Interaktivní mozaika Písmo GHR_32 Vizuální styl OD Zlín


OD Zlín

výtahy Zdeněk a Naděžda
2018-2019

OD Zlín

výtahy Zdeněk a Naděžda
2018-2019

Výtvarné dotvoření interiérů OD Zlín - výtahy "Zdeněk" a "Naděžda"

Grafická reminiscence původních liftboys/liftladies obstarávajících obsluhu výtahů zlínského OD od jeho otevření v roce 1932 až do - v ČR zřejmě zcela unikátně - roku 2018 (viz. zachycení bizarního statusu quo výtahové kanceláře v dokumentárním filmu T. Vágnerové a P. Januschka "Obchodní dům")

Dříve ústy těchto "řidičů" nespočetněkrát znějící hlášení jednotlivých podlaží je tak i po rekonstrukci OD trvale přitomno skrze grafické hlasové otisky na stěnách výtahových kabin - stálá připomínka zaniklého a pro Zlín dříve značně charakteristického povolání. Grafika je autentickým hlasovým otiskem posledního zlínského "liftboye" pana Zdeňka.

Související práce:
Exteriérové značení
Piktogramy, značení podlaží a místností
Kolejnice
Interaktivní mozaika
Písmo GHR_32
Vizuální styl OD Zlín


Výtvarné dotvoření interiérů OD Zlín - výtahy "Zdeněk" a "Naděžda"
(více...)

Grafická reminiscence původních liftboys/liftladies obstarávajících obsluhu výtahů zlínského OD od jeho otevření v roce 1932 až do - v ČR zřejmě zcela unikátně - roku 2018 (viz. zachycení bizarního statusu quo výtahové kanceláře v dokumentárním filmu T. Vágnerové a P. Januschka "Obchodní dům")

Dříve ústy těchto "řidičů" nespočetněkrát znějící hlášení jednotlivých podlaží je tak i po rekonstrukci OD trvale přitomno skrze grafické hlasové otisky na stěnách výtahových kabin - stálá připomínka zaniklého a pro Zlín dříve značně charakteristického povolání. Grafika je autentickým hlasovým otiskem posledního zlínského "liftboye" pana Zdeňka.

Související práce: Exteriérové značení Piktogramy, značení podlaží a místností Kolejnice Interaktivní mozaika Písmo GHR_32 Vizuální styl OD Zlín


OD Zlín

vizuální styl - interaktivní instalace
2018-2019

OD Zlín

vizuální styl - interaktivní instalace
2018-2019

výtvarné dotvoření interiérů OD Zlín - interaktivní mozaika

Koncept nástěnné mozaiky s rozšířenou variantou logotypu OD svým pojetím vzdáleně odkazuje na deinstalovanou původní mozaiku V. Vaculky. Současně je však dílo vizuální reflexí historického faktu, jenž odkazuje že průchozí pasáž OD byla po dokončení objektu ve 30. letech místem s největší hustotou a pohybem osob ve městě. V návaznosti na tuto skutečnost je mozaika koncipována jako interaktivní dílo, u nějž v průběhu každého dne dochází k postupné dekonstrukci výchozího motivu v reakci na mobilitu osob u vstupů do objektu.

Pohyb návštěvníků objektu zachycený fotobuňkami jednotlivých vstupních dveří v reálném čase iniciuje posun dílku v analogickém směru na mozaice (technologicky je posun realizován zmagnetizováním příslušného pole maticového rastru).

Sami návštěvníci budovy OD jsou tak mimoděk spoluautory neustále morfujícího a v průběhu dne vždy unikátním způsobem dekonstruovaného motivu.

Související práce:
Orientační systém OD
Písmo GHR_32
Vizuální styl OD
Piktogramy, značení podlaží a místností
Kolejnice
Exteriérové značení


výtvarné dotvoření interiérů OD Zlín - interaktivní mozaika
(více...)

Koncept nástěnné mozaiky s rozšířenou variantou logotypu OD svým pojetím vzdáleně odkazuje na deinstalovanou původní mozaiku V. Vaculky; především je však poetickou reflexí historického faktu, že průchozí pasáž OD byla po dokončení objektu ve 30. letech místem s největší hustotou a pohybem osob ve Zlíně. V návaznosti na tuto skutečnost je mozaika koncipována jako interaktivní dílo, u nějž v průběhu každého dne dochází k postupné dekonstrukci výchozího motivu v reakci na mobilitu osob u vstupů do objektu.

Pohyb návštěvníků objektu zachycený fotobuňkami jednotlivých vstupních dveří v reálném čase iniciuje posun dílku v analogickém směru na mozaice (technologicky je posun realizován zmagnetizováním příslušného pole maticového rastru).

Sami návštěvníci budovy OD jsou tak mimoděk spoluautory neustále morfujícího a v průběhu dne vždy unikátním způsobem dekonstruovaného motivu.

Související práce: Orientační systém OD Písmo GHR_32 Vizuální styl OD Piktogramy, značení podlaží a místností Kolejnice Exteriérové značení


GHR_31

autorské písmo
2018

GHR_31

autorské písmo
2018

orientační systém OD Zlín - autorské písmo GHR_32

Tvarosloví geometricky konstruovaného a ve své kresbě jen lehce opticky korigovaného grotesku vychází z původního střešního neonového nápisu z 30. let, jenž se jako jediný typografický artefakt tohoto typu ve Zlíně dochoval až do rekonstrukce budovy v roce 2018.Související práce:
Orientační systém OD
Interaktivní mozaika
Vizuální styl
Kolejnice
Výtahy
Piktogramy, značení podlaží a místností


OD Zlín

vizuální styl
2018

OD Zlín

vizuální styl
2018

Vizuální styl OD Zlín

Modulární vizuální styl OD Zlín vycházející z fragmentů původního neonového nápisu a vytvářený na základě předpřipraveného nástroje.Související práce:
Orientační systém OD
Interaktivní mozaika
Písmo GHR_32
Kolejnice
Výtahy
Piktogramy, značení podlaží a místností


Orientační systémy v československé architektuře 70. a 80. let

Dům umění Brno


přednáška 2018

Obsáhlá přednáška detailně představující problematiku orientačních systémů ve stavbách československé architektury 70. a 80. let.

27 03 2018
Dům umění města Brna

Související práce:
Orientační systémy - kniha

Workshop na AGD1 FAVU


2017

10 04 2017

přednáška a workshop na brněnské FAVU byly zaměřeny na problematiku orientačních systémů.


autor plakátu: Lucie Horáková

Související práce:
Orientační systémy - kniha

Paneland


spolupráce na projektu Moravské galerie

2017

spolupráce na projektu Moravské galerie Paneland

kapitola o orientačních systémech na sídlištích z autorského projektu "Orientační systémy v socialistické architektuře" posloužila jako informační zdroj pro tematicky analogickou kapitolu ve výstavním projektu a v publikaci Paneland

Související práce:
Orientační systémy - knihaIrena
Armutidisová Horizonty mlhy

vizuální styl
2018

Irena
Armutidisová Horizonty mlhy

vizuální styl
2018

Vizuální styl výstavy Ireny Armutidisové Horizonty mlhy

Související práce:
Irena Armutidisová: Portrét krajiny - vizuální styl


Galerie Josefa Jambora

vizuální styl
2019

Galerie Josefa Jambora

vizuální styl
2019

Vizuální styl Galerie Josefa Jambora

Související práce:
Orientační systém pro Jamborův dům


Neznámý Jambor

vizuální styl
2017

Neznámý Jambor

vizuální styl
2017

Vizuální styl Neznámý Jambor


Infosystem 7080 ve Ville Pellé

výstavní expozice
2016

Infosystem 7080 ve Ville Pellé

výstavní expozice
2016

Infosystem 7080 v rámci cen Czech Grand Design ve Ville Pellé

Související práce:
Infosystem 7080 - publikace


Orientační systémy na Czech Grand Design


2016

Autorský výzkumný knižní projekt "Orientační systémy v československé architektuře" oceněn celkovým druhým místem v kategorii Objev roku cen Czech Grand Design.

Související práce:
Orientační systémy - kniha

Graduation projects 2016


mezinárodní přehlídka

Autorský projekt "Orientační systémy v československé architektuře 70.-80.let" vybrán do mezinárodní přehlídky absolventských prácí studentů uměleckých škol "Graduation projects 2016".

25 02 – 23 04 2017
Zámek Cieszyn, budova A "Orangerie", Těšín, Polsko

Související práce:
Orientační systémy - kniha

Autorský projekt "Orientační systémy v československé architektuře" v médiích"


prezentace

Mediální ohlasy na autorský projekt "Orientační systémy v československé architektuře"

(stránka se připravuje)

Související práce:
Orientační systémy - kniha


Národní cena za studentský design 2016


1. místo

Celkové vítězství v Národní ceně za studentský design 2016

Související práce:
Orientační systémy - kniha

Orientační systémy

elektroluminiscenční instalace
2016

Orientační systémy

elektroluminiscenční instalace
2016

Orientační systémy

elektroluminiscenční instalace
2016

Instalace vytvořená technologií elektroluminiscence (na principu sítotiskem nanesené barvy emitující při průchodu elektrického proudu chladné světlo) byla v roce 2016 součástí diplomové práce na UMPRUM.

Kromě primárního účelu dotvoření prezentace výzkumného knižního projektu měla instalace svým pojetím za cíl otestovat technologické a provozní aspekty elektroluminiscence v potenciální aplikaci orientačního systému.Související práce:
Orientační systémy - kniha
Orientační systémy - plakáty


Orientační systémy v architektuře ČSSR 70. a 80. let

plakát k autorskému projektu
2016

Orientační systémy v architektuře ČSSR 70. a 80. let

plakát k autorskému projektu
2016

Plakáty k přednášce o autorském výzkumném projektu mapujícím orientační systémy v české architektuře 70. a 80. let

Související práce:
Orientační systémy - kniha
Orientační systémy - elektroluminiscenční instalace


Infosystem 7080
Orientační systémy v československé architektuře 70. a 80. let

autorský výzkumný projekt
publikace
2015-

Infosystem 7080
Orientační systémy v československé architektuře 70. a 80. let

autorský výzkumný projekt
publikace
2015-

Infosystem 7080
Orientační systémy v československé architektuře 70. a 80. let

autorský výzkumný projekt
publikace
2015-


Ollok DBK 35

vizuální styl
2016

Ollok DBK 35

vizuální styl
2016

Vizuální styl a koncept kinetické instalace k 35. výročí od otevření ikonické stavby Domu bytové kultury v Praze.

Vizuální styl vychází z jedné z variant původního a dnes již neexistujícího logotypu Jiřího Rathouského (použitého pouze nad vchodem do objektu DBK), v důsledku jehož nejasné čitelnosti byl dům přezdíván "ollok". Fragmenty oživeného logotypu se v návrhu výroční identity volně vznášejí v atriu budovy, kde takto interagují s prakticky jediným dochovaným prvkem dříve jedinečného interiéru - zvlněným podhledem z pera manželů Machoninových.

Prostorová instalace, jejíž grafický "otisk" je součástí více variant plakátů, je zamýšlena jako pohyblivá - evokující vznášející (a přeskupující) se elementy pod rozbouřenou hladinou.


Kniha "Z" na Ellia New Now Amsterdam


2015

Představní projektu autorské knihy "Z" v Amsterodamu.

Festival Ellia New Now 2015 se konal v amsterdamské Westergasfabriek od 9. do 13. září 2015.
Projekt autorské knihy Zlín byl jednou ze čtyř vybraných prací českých autorů a jednou z 32 prezentovaných prací celkově.

Související práce:
Kniha Z

Kniha "Z" v "Étapes: design et culture visuelle" a v "2+3D Grafika plus produkt"


2015

Étapes: 224: Design graphique & Culture visuelle (Francie), březen-duben 2015, str. 41, „État des lieux du design en Europe centrale“

2+3D grafika plus produkt (Polsko), nr. 54, 1/2015, str. 92, „Artbook Zlín“ZOO Zlín

vizuální styl
2015

ZOO Zlín

vizuální styl
2015

Koncept identity druhé nejnavštěvovanější zoologické zahrady v ČR je založený na vizualizaci mnohdy značně rozdílné intenzity zvukového projevu vybraných druhů zvířat. Zoologická zahrada je tak prezentována skrze jiný smysl, než je obvyklý smysl zrakový - tedy jako pestrá říše zvuků (koncept současně počítá s akustickým doprovodem).

Identita zoologické zahrady založená na kimatických Chladniho obrazcích v druhé rovině vzdáleně odkazuje také na méně známou souvislost spojení zvířecího světa s uvedeným jevem, neboť mnohé zvířecí tvary či obrazce (ať již například vzory na krunýři želvy či pattern srsti geoparda) mají svůj vývojový prapůvod právě v identickém úkazu frekvenčního "otisku".


Graduation Projects 2014


mezinárodní přehlídka

Projekt autorské knihy "Z" vybrán do mezinárodní přehlídky absolventských prácí studentů uměleckých škol "Graduation projects 2014".

28 02 – 19 04 2015
Zámek Cieszyn, Těšín, Polsko

NCSD 2015

vizuální styl
2015

Národní cena za studentský design 2015

katalog
2015

Národní cena za studentský design 2015

katalog
2015

Katalog Národní ceny za studentský design 2015

Související práce:
NCSD15 25 Vizuální styl
NCSD15 Vizuální styl
NCSD14 Vizuální styl
NCSD14 Katalog


Národní cena za studentský design 2014

vizuální styl
2014

Národní cena za studentský design 2014

vizuální styl
2014

Vizuální styl pro Národní cenu za studentský design 2014.

Do výtvarných škol distribuované stírací plakáty, jejichž podoba se při snaze o odhalení skrytého sdělení postupně zcela proměňuje.

Související práce:
NCSD15 Vizuální styl
NCSD15 Katalog
NCSD14 Katalog


Národní cena za studentský design 2014

katalog
2014

Národní cena za studentský design 2014

katalog
2014

katalog Národní ceny za studentský design 2014

Související práce:
NCSD15 Vizuální styl
NCSD15 Katalog
NCSD14 Vizuální styl


Labyrint

periodikum
2014

Labyrint

periodikum
2014

Návrh redesignu kulturního periodika Labyrint Revue

Koncept:
Obálka převážně textově zaměřeného "elka" nejen jako obsah, ale rovnou jako zásobník lepících záložek a indikátor aktuálního stavu rozečtenosti.


FAI UTB

orientační systém
2013

FAI UTB

orientační systém
2013

FAI UTB

orientační systém
2013

Orientační systém Fakulty aplikované informatiky UTB.


Nejkrásnější české knihy 2013 - Cena Arna Sáňky


2013

Cena Arna Sáňky - 1. místo pro knihu "Z" v Nej knize 2013

Související práce:

440 UP

vizuální styl
2013

440 UP

vizuální styl
2013

Vizuální styl pro 440. výročí Univerzity Palackého v Olomouci (logo, plakáty, brožury, bannery...) vycházející z vědecké tematiky jakožto odkazu na činnost tamní přírodovědecké fakulty.

Soubor čtyř publikací, na jejichž zdánlivě prázdných obálkách se pomocí fyzikálních jevů (lentikulární optika, magnetismus, termochromismus, luminiscence) vykreslují grafické motivy.

Cena rektora UP.


Noc divadel

vizuální styl
2013

Noc divadel

vizuální styl
2013

Vizuální styl akce Noc divadel 2013 - 2. místo ve veřejné soutěži.

Lapidární a zaměstnanci jednotlivých divadel snadno individuálně variovatelný motiv ztemnělého divadelního sálu odkazující na abstrahující estetiku jevištní scénografie. Motiv je tvořen páskámi, jež jsou přímou citací perforovaných montážních pásek používaných při výrobě a kompletaci divadelních kulis.


New G(o)ods!

vizuální styl
2013

New G(o)ods!

vizuální styl
2013

Vizuální styl výstavy New G(o)ods! v rakouském Grazu inspirovaný světelnou architekturou Kunsthaus Graz.

Související práce:
NCSD14 Vizuální styl
NCSD14 Katalog
NCSD15 Vizuální styl
NCSD15 Katalog
NCSD15 - 25 let Vizuální styl


Autorská kniha "Z" v Budapešti

2016

Autorská kniha "Z" na výstavě Central Values (Museum of Applied Arts) v rámci Budapest Design Week

Autorská kniha "Z" ve Vídni

15 4 2015

výstava a osobní prezentace autorské knihy "Z" ve Vídni (v rámci New G(o)ods!)

Související práce:
"Z"

Autorská kniha "Z"
v ČT a dalších médiích

(stránka se připravuje)

Související práce:
Kniha Z

Nominace na cenu Czech Grand Design

Kniha "Z" nominována na cenu Czech Grand Design.

Související práce:
Kniha Z

Národní cena za studentský design 2013

1. místo

Celkové vítězství v Národní ceně za studentský design 2013.

Související práce:
Kniha Z

Fenomén kniha 2012

1. místo v kategorii Typografie

První místo v kategorii Typografie pro autorskou knihu "Z" na Fenomenu Kniha 2012.

Související práce:
Kniha Z
"Z"
(série Z—G—Ƶ)

autorská publikace
2013

"Z"
(série Z—G—Ƶ)

autorská publikace
2013

"Z"
(série Z—G—Ƶ)

autorská publikace
2013

Téměř 500-ti stránková autorská kniha pojednávající o zlínské vizualitě, architektuře a souvisejících tématech začala vznikat v roce 2008 jako protiklad vůči tehdy jediné obsáhlé knize s obdobnou tematikou - publikaci "Zlínská architektura" od Pavla Nováka. Na rozdíl od zmíněné odborné publikace s rigidní úpravou bylo cílem prezentovat zlínská témata volným způsobem s využitím různorodých grafických citací a reinterpretací, specifickým vizuálním jazykem a v neposlední řadě i unikátním technickým řešením.

Obsah knihy je z velké části vystavěn na dlouhodobém sběru archivních a velmi často nikdy nepublikovaných materiálů, fotografií, grafů a schémat či jiných grafických artefaktů úzce souvisejících s konkrétními tématy. Textové časti doplňují reprodukce původních článků, pečlivě vyhledávaných nejen v řadě různorodých dobových periodik, obsahující mnohdy již zapomenuté detaily.

Specifickým znakem knihy je použití palety rozdílných materiálů a postupů (lentikulární tisk na obálce, stránky s mapami tištěnými na průhledné fólie umožňující jejich vzájemné prolnutí, části knihy tištěné risografem apod.). Nejvýraznější prvek knihy tvoři dvanáct prostorových prvků (známých z tzv. pop-up knih), které zde mají být odkazem na architektonické modely, jež byly při navrhování Baťovských staveb ve velké míře vyráběné v tehdejším firemním modelovém oddělení (a které byly podnikem Baťa v rámci prezentací projektů typicky hojně využívány). Zařazení těchto prvků v knize přímo k příslušným kapitolám si vynutilo vyvinutí vlastního typu kombinované knižní vazby.Související událost:
Fenomén Kniha - 1. místo
Národní cena za studentský design - 1. místo
Nominace na cenu Czech Grand Design
Kniha Z na výstavách
Kniha Z v médiích
Kniha Z na Ellia New Now v Amsterodamu


Geneze grafického řešení orientačního systému neworského metra


přednáška

2012

16 5 2012

Výstup z krátkodobé studijní stáže v NY

Na veřejné přednášce byly podrobně analyzovány jednotlivé vývojové etapy orientačního systému newyorského metra (zahrnující období od původních mozaikových nápisů až po ikonický systém Massima Vignelliho)

Související práce:
Plakát
NY

plakát
2012

NY

plakát
2012

Plakát prezentací čtyř studentů s výstupy jejich studijních cest do New Yorku.

Související událost:
Orientační systém metra v NYC - přednáška


X FMK UTB

publikace
2011

X FMK UTB

publikace
2011

Koncept sumarizující publikace k desátému výročí Fakulty multimediálních komunikací UTB.

Dva stěžejní studijní programy (Marketingové komunikace a Multimédia & Design) půlící fakultu i knihu zároveň a vzájemné prolínání ateliérových anotací z jednoho bloku do druhého jako symbolika hledání a navazování mezioborové spolupráce napříč fakultou.


Orientační plán městské hromadné dopravy ve Zlíně

orientační systém
2011-2021

Orientační plán městské hromadné dopravy ve Zlíně

orientační systém
2011-2021

Od roku 2011 pravidelně obnovovaná mapa městské hromadné dopravy ve Zlíně.


Virtuální bienále Praha 2011

1. místo

Virtuální bienále Praha 2011 - Grand Prix

Související práce:
Chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiina

Chiiiiiiiiina

plakát
2011

Chiiiiiiiiina

plakát
2011

Chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiina. Vítěžný plakát virtuálního Bienále 2011.

Související událost:
Virtuální bienále 2011


Ročenky

2012

Ročenky

2012

Ročenky hudebního klubu a kulturního prostoru situovaného v industriálním prostředí bývalé továrny.

Motivy kovových obálek: "skorosymetrické" parafráze na plakáty a cedulky s tematikou bezpečnosti na pracovišti.